Om de druk op de zorg te verminderen zijn strengere maatregelen van kracht. Volgens Thierry Baudet in ‘WNL op zondag’ is dat onnodig of op zijn minst sterk overdreven. Niet de hoogte van het aantal besmettingen, maar de hoogte van het mortaliteitscijfer is de kernvraag, dat volgens hem overeenkomt met dat van een flinke griepgolf. Dat de mortaliteit in dit verband totaal niet relevant is, vertelt Mirjam van ‘t Veld, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Gelderse Vallei. De verzorging van een coronapatiënt is intensiever door onder andere noodzakelijke maatregelen als beschermende kleding en het feit dat de patiënt veel zieker is. Dat heeft grote impact op de reguliere zorg die ze wil blijven leveren. Als Thierry tijdens zijn sportbeoefening zijn schouder blesseert, zal hij immers ook graag geholpen willen worden?

Prof. dr. Marc Bonten, arts-microbioloog van het UMC Utrecht en hoofd van het programma Epidemiologie van infectieziekten, is het met haar eens en vindt de discussie over mortaliteit evenmin ter zake doend. Noch het mortaliteitscijfer van covid-19, nog het mortaliteitscijfer van griep is bekend omdat dat simpelweg nooit is onderzocht. Wel relevant is de in korte tijd massale toename van patiënten waardoor het gehele zorgsysteem onder druk komt te staan. Bij de eerste uitbraak hebben de strenge maatregelen ertoe geleid dat de zorg nog maar net overeind kon worden gehouden. Nieuwe en strenge maatregelen zijn dan ook weer nodig om de situatie van begin dit jaar te voorkomen. 

Nu veert Thierry overeind. Volgens hem wordt hier een verband verondersteld tussen maatregelen en besmettingsgraad dat volgens hem niet is bewezen. Met andere woorden, wie zegt hem dat de maatregelen tot minder besmettingen hebben geleid? Verbijsterd horen de overige gasten hem aan. Het ter discussie stellen van deze causaliteit typeert de zachtaardige arts met een citaat van de acteur Huub Stapel: ‘het gelul van een dronken aardbei’. Ik heb het goed verstaan. Presentator Rick Nieman gaat snel door naar het volgende onderwerp. Jammer.

Het zou grappig zijn als het niet zo serieus was. Wel is het mij duidelijk geworden waar het inmiddels echt om gaat en dat is niet meer of minder dan het in standhouden van de zorg. Hoewel politici zich haasten om te zeggen dat zij toch vooral ook opkomen voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving, is dat net zo relevant als de discussie over het mortaliteitscijfer. Je hoeft niet voor me op te komen. Zorg nou maar voor de zorg en voorkom dat jong en oud tegenover elkaar komen te staan. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen, blijft de zorg functioneren en krijgt iedereen de behandeling die hem of haar toekomt. Ook Thierry met zijn pijnlijke schouder. En als iedereen netjes afstand bewaart, haal ik misschien ook de eindstreep nog wel.