Om transparant te zijn stelt de overheid steeds vaker gegevens beschikbaar om inzicht te verschaffen in wat er gaande is. Een loffelijk streven dat volledig zijn doel voorbijschiet. Sterker nog, door viruswaarheidaanhangers worden deze getallen juist gebruikt om twijfel en onrust te zaaien.

Een getal interpreteren vergt kennis en veel gegevens om de context te kunnen bepalen waarin dat getal tot stand is gekomen. Pas dan kun je komen tot relevante informatie. Zo is het aantal besmettingen dat gemeten is in het begin van de coronacrisis op geen enkele manier meer te vergelijken met het huidige aantal besmettingen, laat staan de relatie van het aantal besmettingen tot het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. De context is namelijk nogal veranderd. Aanvankelijk had men geen idee van de behandeling van het nieuwe virus, maar door vallen en opstaan en voortschrijdend inzicht is van een aantal middelen bekend dat zij de symptomen in bepaalde gevallen kunnen verzachten. Het aantal besmettingen zegt sowieso niet zoveel. Niet iedereen met klachten laat zich testen en de asymptomatische gevallen zijn pas achteraf vast te stellen, als het al zover komt. Het getal is hoogstens een indicatie of het virus in opmars is of niet en in die zin van belang.

Een getal is één ding, een percentage is nog lastiger. Zo wordt door viruswaarheidaanhangers de mortaliteit nogal eens opgevoerd om aan te tonen dat het allemaal zo’n vaart niet loopt met dat nieuwe virus. Immers, bij een normale griep vallen ook doden enz. Dat is zeker waar, maar het coronavirus ‘vervangt’ het griepvirus niet, het komt er bij.

Zo vinden dezelfde aanhangers dat de soms strakke overheidsmaatregelen overbodig zijn omdat de kans dat een jong en gezond iemand ernstige klachten krijgt erg laag is. Een gering percentage neemt men gemakshalve voor lief. Heel anders wordt geredeneerd als oplossingsgericht moet worden gedacht, zoals bij de ontwikkeling van een vaccin. Als AstraZenica aankondigt haar klinische proeven tijdelijk stil te leggen omdat van de vele tienduizenden proefpersonen wereldwijd een proefpersoon mogelijk een bijwerking heeft, dan is dat een reden om op te roepen zich niet te laten vaccineren omdat er zeer ernstige bijwerkingen zijn. Voor de goede orde, het was er één (1) en dat is binnen de totale populatie niet in promillen uit te drukken. Het was bovendien niet waar, want het betrof een spontane infectie. De proeven worden dan ook weer voortgezet. Mij stelt zo’n ingelaste pauze juist gerust, men betracht alle zorgvuldigheid denk ik dan. Sterker nog, al zou dat ene geval wel degelijk het gevolg van een bijwerking zijn, dan beschouw ik dat vaccin als veilig. Zou niemand van al die viruswaarheidaanhangers ooit hebben gerookt, gedronken of gevlogen?